Personlig Utvikling

Jeg jobber med mennesker som ønsker en utvikling ved å utforske, anerkjenne og utfordre sine reaksjoner og handlinger.

Mange av oss går rundt og føler oss maktesløse. Vi kan føle at vi ikke blir hørt eller sett. Vi kan oppleve at ingen tar hensyn til oss. Det kan være at vi mistrives på jobben eller i et forhold. Vi kan ha et dårlig forhold til noen kollegaer eller en formening om at sjefen er en idiot. Det kan handle om arbeidsoppgavene du har fått tildelt som bare tapper deg for krefter. Eller noe helt annet du ønsker skulle vært annerledes. Utfordringen er å vite hva vi vil og hvordan vi skal få det til. 

Coaching handler om å bli bevisst hvordan du kan ta ansvar, og stå opp for deg selv.  Du har faktisk tillatelse til å bestemme over ditt eget liv. Ja du har ikke bare tillatelse, jeg vil si at du har en plikt, for å ta det ansvaret. For hvis ikke du gjør det, hvem skal gjøre det da?

Hvis jeg sier at du kan styre hvordan andre skal behandle deg, hva sier du da? Nei, vil du kanskje si. Jeg kan ikke bestemme hvordan andre skal behandle meg!

Jeg hadde den innstillingen selv også. Hvordan i all verden kan jeg styre hvordan andre skal være? Og det er helt riktig. Du kan ikke styre, og ta ansvar, for hvordan andre oppfører seg. Det du kan styre, er hvordan du tillater andre å behandle Deg.

Ved å bli bevisst på dine egne handlings- og reaksjonsmønstre og få kunnskap om hvordan du kan ta ansvar for deg selv, vil du oppleve en magisk forandring hos deg selv og menneskene rundt deg.

Jeg har hatt kunder som har gått fra å mislike både kollegaer og sjefer, til å stortrives på jobben. Kunder som har hatt et dårlig forhold til sin svigerfamilie, til å glede seg til å møte de igjen. Det har vært kunder som har hatt et dårlig ekteskap til å elske sin partner. Og mange andre positive endringer.

Coaching handler om å finne styrken og ressursene hos deg selv. Coaching handler om å bli bevisst hvordan du skal bruke din styrke og dine ressurser til det beste for deg selv og de rundt deg. Coaching handler om Deg og dine behov.

Priser:

Ting tar tid og coaching er en prosess. Jeg tilbyr en 10-timers prosess som kan strekke seg over en periode på 2-4 mnd. Pris for prosessen er kr. 9.000,- inkl. mva. 

I tillegg tilbyr jeg en personlighetsprofil (OAK-PX) for kr. 1.900,- inkl. mva. Profilen tas digetalt, samt 2 timers gjennomgang av resultatet.

 

Bestilling av Coaching-tjenester: