Om TaStyring

Coaching handler om å ta tak i de utfordringene du eller ditt team sliter med. Coaching handler om å hente opp ressursene i deg selv eller i teamet som vil gjøre deg/dere gode. Jeg bruker en strukturert refleksjonsmetode for at du skal finne dine/deres sterke sider®. Jeg leder deg gjennom en trygg prosess hvor du definerer hva vi skal jobbe med, hva målet skal være og hvordan du vet at dere har oppnådd det du/dere ønsker.

 

Jeg jobber med enkeltmennesker og team med fokus på hvordan du kommuniserer med deg selv og de rundt deg. Der du stopper opp og ikke klarer, tørr eller kan gå lenger i din egen prosess, kan jeg være den som leder, og utfordrer deg på en trygg måte til å åpne lukkede dører, se andre muligheter, tenke nye tanker. På den måten kan du få den utviklingen du ønsker deg og noen verktøy du kan bruke senere i livet.

 

Jeg jobber ut i fra den teorien om at du har alle ressursene som skal til for å lykkes. Jeg hjelper, støtter og styrer deg gjennom prosessen.

Priser finner du på den aktuelle siden som passer for deg.

 

Alt starter med deg selv!

Fakta om TaStyring

TaStyring er et enkeltpersonsforetak

org.nr: 995414082mva

Ble opprettet i 2010

Eier: Siri B. Hjartholm

Postadresse: Syrinveien 9, 3482 Tofte

Besøksadresse: Syrinveien 9, 3482 Tofte

Kundegrupper:Kvinnelige gründere og ledere, andre gründere og ledere, "gründere" i eget liv

Tilbud: Livs- og karriere-Coaching, foredrag rettet mot personlig utvikling og gründing.