Om TaStyring

TaStyring er et enkelpersonsforetak som ble etablert i april 2010. Det eies og drives av Siri Hjartholm, GründerCoach og sertifisert Meta-Coach gjennom Coach-Team AS, våren 2011.

Coaching er ingen terapiform, men en samtaleform for «friske» mennesker som ønsker å bli mer bevisst på sitt følelse, tanke og handlingsmønster, og hente fram sitt potensiale, for å få en god personlig utvikling styrt mot et konkret mål.

Coaching handler om å ta tak i de utfordringene du har som gjør at du blir hindret fra å lykkes med dine planer. Coaching handler om å hente opp ressurser og svar hos deg selv som vil forløse mentale blokkeringer og føre deg videre.

Jeg bruker en strukturert refleksjonsmetode innen Neuro Semantics, https://www.neurosemantics.com og leder deg gjennom en trygg prosess for å oppnå det du ønsker.

Samtalene har fokus på hvordan du reagerer på yttre påvirkninger, hvordan du kommuniserer med deg selv og de rundt deg. Der du stopper opp og ikke klarer, tørr eller kan gå lenger i din egen prosess, er jeg den som leder, og utfordrer deg på en trygg måte til å åpne lukkede dører, se andre muligheter, tenke nye tanker. På den måten kan du få den utviklingen du selv ønsker og nå de målene du setter deg.

Jeg jobber ut ifra den teorien om at du har alle ressursene som skal til for å lykkes. Jeg hjelper, støtter og styrer deg gjennom prosessen for å hente de opp og bruke de på riktig måte.

Alt starter med deg selv!

Fakta om TaStyring

TaStyring er et enkeltpersonsforetak

org.nr: 995414082mva

Ble opprettet i 2010

Eier: Siri Hjartholm

Postadresse: Syrinveien 9, 3482 Tofte

Besøksadresse: Syrinveien 9, 3482 Tofte

Kundegrupper: Kvinnelige gründere 45+, ledere og privatpersoner. 

Tilbud: GründerCoaching for kvinner 45+, nettkurs for kvinnelige gründere 45+ (kommer høsten 2021), fasiliterig av utviklings og omstillingsprosesser i bedrifter, foredrag innen personlig utvikling og mentoring for DNCF.