Ta ansvar for ditt eget liv.

Å ta styring for ditt eget liv og dine egne valg, handler om å ta ansvar.

Å ta ansvar handler om å være bevisst alle valg du tar, både små og store. Det handler om å være bevisst på hva du ønsker, hvorfor du ønsker det og hva som vil skje når du får det du ønsker deg. Det kan være alt fra hvilke sokker du vil ha på deg, hvem du ønsker å ha som dine venner, til hvordan du ønsker å ha det på jobben.

 

Har du noen gang tenkt over at det er bare du som kan påvirke om dine ønsker og valg blir oppfylt? Ja, det er mange utenfor deg selv du må forholde deg til og som skal være med å ta en avgjørelse. Det som er spennende er at når du har gjort et valg, og fortalt både deg selv og de rundt deg hva du har bestemt deg for, og hvorfor, vil du erfare at du stort sett får det som du vil. Hemmeligheten er at ønskene og valgene dine må være realistiske. Å ønske at i morgen vil jeg reise til Mars, er nok ikke et realistisk ønske selv om Tesla mener det vil være mulig i framtiden. Men å bestemme deg for at du ønsker deg bare gode, positive venner er et realistisk valg. Så hvordan går du fram for å få til det du vil?

Her har du noen tips:

Først må du bli klar over hva du selv bli bevisst hva du ønsker deg:

1.    Finn ut hva du vil.

2.    Si det du ønsker deg høyt til deg selv.

3.    Spør deg selv hvorfor du ønsker det.

4.    Still deg spørsmålet om hva vil det bety for meg å få det du ønsker deg.

5.    Si det høyt til deg selv.

6.    Sjekk ut din reaksjon når du sier det til deg selv.

7.    Vil dette valget være bra for deg på kort og lang sikt?

8.    Er svaret Nei, går du tilbake til punkt 1.

9.    Er svaret Ja, går du videre og setter ønsket ditt ut i handling.

Nå er det på tide å gjøre virkelighet av ditt valg.

1.    Er det noen andre du må involvere i dine planer for å gjennomføre det?

2.    Er svaret Nei, er det bare å gjennomføre det, med eventuelle forberedelser.

3.    Er svaret Ja, må du lage en strategi for hvordan du skal gå fram for å få gjennomført valget ditt.

4.    Når du har laget en strategi, må du dele valget ditt med dem det gjelder, eventuelt andre som kan hjelpe deg til å få gjennomført planen din.

5.    Så er det viktig for deg å holde fokus og ha en tro på at det lar seg gjennomføre.

Et eksempel, som jeg vet mye om, kan være at du mistrives på jobben. Du har hatt mange tanker om hva du kan gjøre for å komme ut av den situasjonen, men ikke funnet noen annen løsning enn å skifte jobb eller starte for deg selv.

For å finne ut av en situasjon hvor du føler deg «fanget» og ikke har noen mulighet til å påvirke situasjonen er det viktig å være tydelig i kommunikasjonen, både til deg selv og til de andre det gjelder.

Kommunikasjon er et eget tema som jeg kommer tilbake til senere.

Lykke til og ha en fin helg!