Hva står begrepet Coaching for?

Ikke alle kjenner til begrepet Coaching. Noen av oss har hørt om begrepet idretts-coacher, men hva er det nå disse Coachende holder på med? Er de en type trener? Eller mentor? Eller …… ?? La meg starte med opprinnelsen av ordet Coach.

Morten E. Berg, amanuensis på BI beskriver det på denne måten:

"Betegnelsen coach er opprinnelig avledet av det ungarske ordet kocsi som betyr en vogn fra Kocs. Kocs er en by som har lange tradisjoner med vognbygging og vognene derfor var kjent som meget gode og solide. Ordets opprinnelse stammer helt tilbake til 1500-tallet og beskrev noe(n) som fraktet verdsatte mennesker fra der de er, til dit de ønsker å komme»

Og hva forteller dette deg om hva Coaching er og hvorfor akkurat du kan dra nytte av en Coachingprosess?