Bevisstgjøring. Det er ditt valg!

Bevisstgjøring.

Hva kan du selv gjøre for å bli bevisst hvordan dine følelser og tanker påvirker måten du handler på?

I de forrige innleggene mine har jeg snakket konkret om hvilken nytte du kan ha av å bruke en Coach for å komme deg ut av en situasjon hvor du føler at du står fast. Nå tenkte jeg at jeg kan dele noen enkle tips på hva du kan prøve selv for å bli bevisst på ditt handlemønster.

Tenk deg en situasjon du har opplevd hvor du i etterkant har tenkt: «det jeg gjorde nå var ikke så smart!»

Hvis du tenker tilbake på hva som utløste din måte å reagere på, hva var det? Hva var det som trigget deg og utløste din reaksjon?

Det er noen gode gamle råd som er som følgende: »Dette må jeg sove på». Eller: «tell til 10 før du svarer».

Disse rådene er det smart å tenke litt over og lytte til. Det de forteller oss er at vi skal tenke oss om litt før vi handler med ord eller gjerninger. Det er ikke alltid at det som trigger oss er ment på samme måte som vi oppfatter det.

Vi reagerer på bakgrunn av de minnene vi har med oss fra en lignende situasjon tidligere. Vi bærer med oss i «bagasjen» minner og erfaringer fra et levd liv. Vi har mange verdier som bare er våre og overbevisninger som bare vi kjenner til. Ut i fra våre minner, verdier og overbevisninger handler vi innenfor noen rammer bare vi har satt. Når da noen sier eller gjør noe mot oss som vi ikke liker, får vi en dårlig følelse og begynner å tenke negative tanker. Det er denne reaksjonen som trigger våre reaksjoner.  Henger du med?

Så hva kan du gjøre for å bli mer bevisst på hvorfor du reagerer som du gjør og hvilke valg du har?

1.    Når du får en dårlig følelse, STOPP OPP.

2.    Stopp opp og kjenn etter hva denne følelsen gjør med deg og hvilke tanker du får samtidig.

3.    Hva er det du sier til deg selv?

4.    Er det positive tanker som dukker opp, eller er det negative?

5.    Ofte dukker det opp en tanke om noe du skal si eller gjøre i denne situasjonen. STOPP OPP OG LYTT.

6.    Still deg selv følgende spørsmål: Hvis jeg handler som jeg ønsker akkurat nå, vil det gi meg en GOD FØLELSE etterpå eller vil det gi meg en DÅRLIG FØLELSE.

7.    Kanskje tenker du at dette vil gi meg en god følelse på kort sikt, men hvilke følelse vil det gi deg på lang sikt?

8.    Vil denne handlingen gi deg en utvikling og få deg til å gå videre, eller vil denne handlingen bare føre til at deg går tilbake til den samme negative følelsen og tanken og at du fortsetter i den samme loopen du har vært i før?

9.    BLI BEVISST på om du ønsker å fortsette i samme Loop, eller komme deg videre.

Ha gjerne noe å skrive på og noter ned svarene du kommer fram til og reflekter litt over dem.

HUSK at du har alltid et valg. Du må selv ta ansvar for dine handlinger. Det hadde vært deilig å gi det ansvaret til andre, men så enkelt er ikke livet. Og så er det jo litt fint å tenke på at det ikke er noen andre som bestemmer over deg, er det ikke?

Lykke til!