Velkommen til mulighetens rike gjennom Coaching

Jeg jobber med mennesker som ønsker en personlig utvikling ved å utforske, anerkjenne og utfordre, sine reaksjoner og handlinger.

Coaching handler om å bli bevisst hvordan du kan ta ansvar, og stå opp for deg selv.  Du har faktisk tillatelse til å bestemme over ditt eget liv. Ja du har ikke bare tillatelse, jeg vil si at du har en plikt, for å ta det ansvaret. For hvis ikke du gjør det, hvem skal gjøre det da?

Ved å bli bevisst dine egne handlings- og reaksjonsmønstre og få kunnskap om hvordan du kan ta ansvar for deg selv, vil du oppleve en magisk forandring hos deg selv og menneskene rundt deg.

Coaching handler om å finne styrken og ressursene hos deg selv. Coaching handler om å bli bevisst hvordan du skal bruke din styrke og dine ressurser til det beste for deg selv og de rundt deg. Coaching handler om Deg og dine behov.

 

Velkommen til TaStyring.no

 

https://www.neurosemantics.com/

Ønsker du å vite mer, så ta kontakt:

 

 

Kontaktskjema