Om TaStyring

Minforretningsidé er å bidra til å frigjøre potensialet hos mine kunder.

Jeg jobber ut i fra den teorien om at du har alle ressursene som skal til for å lykkes. Jeg hjelper, støtter og styrer deg gjennom prosessen.

Alt starter med deg selv!

Fakta om TaStyring

TaStyring er et enkeltpersonsforetak

org.nr: 995414082mva

Ble opprettet i 2010

Eier: Siri B. Hjartholm

Postadresse: Huldreveien 77, 1388 Borgen

Besøksadresse: KulturHagen, Søndre Borgen 18/20, 1388 Borgen

Kundegrupper: Privatpersoner, grundere og organisasjoner

Tilbud: Personlig utvikling, team-utvikling, karriererådgiving, fasilitering av prosesser, kurs og foredrag inne personlig utvikling.