Bedriftsmarkedet: 

I bedriftsmarkedet jobber jeg med menneskene i organisasjonen gjennom ledere og team. 

Jeg jobber med lederteamene og den enkelte leder med utgangspunkt i de utfordringene som ligger til grunn for deres behov for en ekstern konsulent. Mye kan løses internt i bedriften, og det er bra. Og så er det andre prosesser det er verdifullt å leie inn ekstern konsulent for å bidra til en utvikling.

Referanse fra FMS:

"Siri Hjartholm bidro Føyen Management Services i et ledermøte. Formålet var å få inn et eksternt syn på sakene som ble tatt opp, og for å lede oss gjennom møtet med en oppsummering. Siri utførte dette på en engasjert, strukturert og grundig måte. Vi er absolutt fornøyde og vil anbefale andre å benytte seg av hennes tjenester. Det bidro til et langt mer fruktbart møte for oss, enn det ellers hadde blitt. Takk for hjelpen Siri."

Priser:

Ved en til en lederecoaching kjører jeg 10 timers prosesser over en periode på 2 - 4 mnd med tilbud om oppfølging. En prosess koster kr. 9.000,- eks mva. Oppfølgingstimer koster kr. 900,- eks mva pr time. Gjelder bestillingen flere ledere kan pris diskuteres.

Pris for team-coaching avhenger av størrelsen av teamet og prissettes etter avtale.

I tillegg tilbyr jeg en personlighetsprofil (OAK-PX) for kr. 1.900,- eks. mva. Profilen tas digetalt, samt 2 timers gjennomgang av resultatet.

Leder-Coaching: 

Å velge en profesjonell Meta-Coach til å lede deg gjennom din egen prosess er modig og smart.  Å bli sett og hørt uten å være redd for at det går ut over din lederrolle gir deg en trygghet og en frihet. Å bli utfordret på ditt tankesett og handlemønster for å bli en bedre utgave av deg selv, som person og som leder, utvikler både deg selv, ditt team og dine omgivelser.

32% høyere salg på teamet som ble coachet:

En undersøkelse gjennomført hos Netcom, kunne slå fast at coaching var virkningsfullt.  Ved å sammenligne resultatene av to salgsteam over et halvt år, hvor det ene ble coachet og det andre jobbet som vanlig, økte salget med 32 % på teamet som fikk Coaching. Ikke bare økte salgsinnsatsen på de dårlige og middels gode selgerne. Det viste seg at Coaching hadde en god effekt også på de beste. Undersøkelsen viste klart at motivasjonen økte gjennom perioden. «Skeptikerne» ble mer overbevist om at coaching hadde noe for seg jo lenger ut i prosessen de kom, og de som hadde tro på opplegget fra dag en solgte best.

Bestillingsskjema: